Gebruiksvoorwaarden

Deze webshop wordt in werking gesteld door Shops United („wij“, „ons“ of „onze“). Jouw gebruik van deze shop is onderworpen

aan onze gebruikersvoorschriften, die je dient te accepteren bij het gebruik van deze shop. Deze gebruikersvoorschriften kunnen

door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op verpakkingen.shops-united.nl.

 

Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de

site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met jouw toestemming van de eigenaar. Niets uit deze webshop mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shops United.

Het merk Shops United en de andere merken, namen en logo’s die tot Shops United behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt

worden zonder jouw toestemming.

 

Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze webshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze webshop aangeboden informatie wordt door jou

geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze webshop aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze

rechten worden ontleend. In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen

en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de webshop,

kan op geen enkele wijze voor rekening van Shops United komen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type-

en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand

op basis van dergelijke fouten.

 

Links naar andere sites

De links op deze webshop die niet behoren tot Shops United, worden geopend in een apart venster wanneer je deze aanklikt. Wij zijn niet

verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op jouw eigen risico en voor de inhoud van

deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

 

Privacy statement

Wanneer je een bestelling plaatst, je aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van Shops United,

worden jouw gegevens vastgelegd in een bestand. De gegevens die wij van jouw bedrijf en onze contactpersoon bij jouw bedrijf verkrijgen

door gebruik van onze internetsite of onze nieuwsbrief, behandelen wij strikt vertrouwelijk.