Veiligheid & privacy

Lees hier de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Shops United Verpakkingen.
Lees hier de disclaimer.


Privacyverklaring

U deelt soms uw persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld uw adres, zodat we een pakket kunnen bezorgen. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. We houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Wij leggen u graag uit wat we met uw persoonsgegevens doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. U deelt persoonsgegevens met ons in deze situaties: 
  • U bent klant bij ons. 
  • U hebt contact met ons. 
  • U maakt gebruik van een dienst van ons. 

Bezoekt u onze website? Dan deelt u soms ook persoonsgegevens met ons. 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? 
We verwerken uw persoonsgegevens omdat we u persoonlijke service willen geven. We gebruiken daarvoor informatie die we over u bewaard hebben. Zo kunnen we u zo goed en zo snel mogelijk helpen als u vragen heeft over een dienst. Met verwerken bedoelen we opslaan, analyseren, veranderen, verwijderen, doorsturen, enzovoort.

Meer informatie over persoonsgegevens ga naar: Privacy verklaringen ShopsUnited